Saxformer

Att välja sax är inte enkelt. Hur kommer den att kännas och vilken sax man ska välja för att vara anpassad till min hand? Här kommer en guide för de olika saxformerna. 


Offset – Med framskjuten tumring skapar ett mer avslappnat arbete och hjälper armbågen att naturligt dras in mot kroppen. Känns för de flesta mer naturligt att använda en sax som är offset /ergonomisk.


Classic– Fingerringarna ligger parallellt med varandra och var den vanligaste saxen att använda förr.

Ger en mer frihetskänsla i handen att använda men har nackdelen att den inte är ergonomisk.


Crane – Framskjuten tumring ger ett avslappnat arbete och hjälper armbågen att naturligt dras in mot kroppen. Tumringen är mer vinklad än offset.


Ergo – Med böjd/vinklad tumring för att minimera tryckskador. Är normalt endast på saxar som är offset (se ovan) i serien Silver Line / Gold Line / Black Line.


Rotation – Innerringen snurrar och på så sätt följer med handrörelse. Det går ej att ta bort innerringen.  


Flex – Med en flexsax är tumringen ledad och rör sig efter hur tummen vinklas.
Det mest ergonomiska men kan kännas väldigt ovant att använda första gången. Tar normalt en veckas arbete för att vänja sig.
De flesta modellerna kan man låsa tumringen i önskad position.