Saxinställning

Rätt inställd skruv ger mjukare öppning och stängning av saxen.
När skruven är rätt inställd behöver du bara använda minimalt med kraft för att öppna och stänga saxen.

 Såhär kolla du så att skruven är rätt inställd. 

Kollar din sax dagligen eller så fort du känner en skillnad i klippning. (Se till så att saxen är rengjord och oljad innan)


 

Håll saxen i tumringen (1).

Öppna saxen helt 

Släpp nu fingerstödet (2) och låt den falla till tumringen (1) 


För spänd skruv. Bladen på saxen kan ta skada och för mycket kraft behövs för att öppna och stänga saxen.
Skruva moturs 1/16 av ett varv. ( Ungefär 3-4 minuter av en klockvisare).
För lös skruv, håret kan då böjas eller skjuter håret framåt vid klippning.
Skruva medurs 1/16 av ett varv.( Ungefär 3-4 minuter av en klockvisare).
Detta visar att skruven är rätt spänd och inga ändringar behövs.